Maestri

Di seguito i Curriculum dei Maestri che partecipano all’evento:

Daito Ryu Aiki-jujutsu, Tenshin shoden Katori Shinto Ryu & Gyokushin Ryu JuJutsu
Luigi Carniel

JuJitsu Fijlkam
Giancarlo Bagnulo

Moto-Ha Yoshin Ryu jujutsu
Mauro Toso

Karate-Do Wado Ryu
Paolo Carpene

Wado Ryu Karate-Jujutsu seifukai
Laurent Carniel

Reiki
Paolo Carpene

Karate Goju Ryu & Matayoshi Kobudo
Silvano Corsi

Karate Do Shotokan
Gaetano Moronese

Scherma Storica Occidentale FISAS (European Historical Fencing)
Andrea Lupo Sinclair

Wing Chun Kung Fu & Qi Gong
Pietro N. Roselli Lorenzini

Accademia Kung Fu Shier Li (Shaolin & Tai Chi)
Michele Dal Bò
Claudio Paganello

Kendo
Igor Novelli

Aikido Kobayashi Ryu
Marco Cabianca

Aikido Yoshinkan Shin Ryu
Alex Kozlovski

Gioco del Go
Delegazione VenetoGo

Psicologia nel Budo e didattica nelle A.M.
Dott. Orlando Granati
Dott. Michele Dal Bo